VFS Global Hà Nội

VFS Global Hà Nội thay đổi địa chỉ mới Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2019, Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực VFS tại thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ mới cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, chỉ tiếp khách theo cuộc hẹn. Địa chỉ […]

444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive