UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA MỞ NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG KỲ 2 &7/2024

The University of Western Australia (UWA) | Study in 2022 | INTO | INTO

The University of Western Australia (https://www.uwa.edu.au/About-us/About-UWA)

Là một trong 8 trường đại học hàng đầu tại Úc, đại học Tây Úc còn là trường có chất lượng sinh viên đầu ra cao, mức lương trung bình đầu vào xếp hàng đầu tại Tây Úc.

Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại hỗ trợ các ngành học như sức khỏe, y sinh, luật, chính trị, kinh tế, thương mại, và kỹ sư. UWA là một trường đại học đa ngành đa nghề. Tại đây, sinh viên sẽ có nhiều lựa chọn, đặc biệt trường có cơ chế thiết kế lộ trình học đặc biệt: Sinh viên sẽ đăng ký theo từng khối ngành, sau đó được phép lựa chọn hoặc thay đổi ngành học sau năm đầu tiên.

Kỳ khai giảng tháng 2/2024 là kỳ nhập học lớn nhất trong năm tại Úc và tất cả chuyên ngành, các bậc học đều khai giảng kỳ tháng 2. Tiếp đó, Úc có thêm kỳ khai giảng tháng 7 hàng năm và 1 số chuyên ngành đặc thù không mở kỳ này.

HỌC BỔNG

  1. Học bổng xuất sắc toàn cầu

Học bổng quan trọng này sẽ được trao cho các sinh viên đại học và sau đại học có thành tích cao, từ các quốc gia được chọn, đăng ký các khóa học cụ thể tại trường Đại học.

Nếu bạn đang muốn du học Úc vào năm 2024, sinh viên đại học có thể nhận được học bổng lên tới 48.000 đô la Úc trong 4 năm đối với các khóa học đủ điều kiện hoặc 36.000 đô la Úc trong 3 năm; sinh viên sau đại học có thể nhận được tới 24.000 đô la Úc trong hai năm đối với các khóa học đủ điều kiện.

Đại học (ATAR) Sau đại học (WAM)
Điểm 98.00+ 90.00-97.95 85.00-89.95 85.00 75.00-84.99 65.00-74.99

Giá trị học bổng mỗi năm

12.000 đô la Úc 10.000 đô la Úc 6.000 đô la Úc 12.000 đô la Úc 10.000 đô la Úc 6.000 đô la Úc

Giá trị học bổng trong 3 năm

Lên đến 36.000 đô la Úc Lên đến 30.000 đô la Úc Lên đến 18.000 đô la Úc X X X

Giá trị học bổng trong 4 năm

Lên đến 48.000 đô la Úc Lên đến 40.000 đô la Úc Lên đến 24.000 đô la Úc X X X

 

2.    Học bổng thể thao xuất sắc toàn cầu

Học bổng quan trọng này sẽ được trao cho các vận động viên, huấn luyện viên và quan chức có thành tích cao từ khắp nơi trên thế giới học cùng chúng tôi.

Giống với Học bổng trên, ở học bổng này sinh viên đại học có thể nhận được học bổng lên tới 48.000 AUD* trong 4 năm cho các khóa học đủ điều kiện hoặc 36.000 AUD* trong 3 năm; sinh viên sau đại học có thể nhận được tới 24.000 đô la Úc* trong hai năm đối với các khóa học đủ điều kiện.

 

Đại học (ATAR) Sau đại học (WAM)
Điểm 98.00+ 90.00-97.95 85.00-89.95 85.00 75.00-84.99 65.00-74.99

Giá trị học bổng mỗi năm

12.000 đô la Úc 10.000 đô la Úc 6.000 đô la Úc 12.000 đô la Úc 10.000 đô la Úc 6.000 đô la Úc

Giá trị học bổng trong 3 năm

Lên đến 36.000 đô la Úc Lên đến 30.000 đô la Úc Lên đến 18.000 đô la Úc X X X

Giá trị học bổng trong 4 năm

Lên đến 48.000 đô la Úc Lên đến 40.000 đô la Úc Lên đến 24.000 đô la Úc X X X

 

3.    Giải thưởng sinh viên quốc tế

Chương trình giảm học phí $5,000* mỗi năm cho sinh viên từ một số quốc gia được chọn ( trong đó có Việt Nam). Giải thưởng Sinh viên Quốc tế giúp thúc đẩy một cộng đồng sinh viên đa dạng và tạo điều kiện cho nhiều sinh viên từ các quốc tịch khác nhau theo đuổi mục tiêu học tập và nghề nghiệp của họ với UWA.

Sinh viên đại học có thể được giảm tới 20.000 đô la Úc* đối với học phí khóa học trong 4 năm hoặc 15.000 đô la Úc* trong 3 năm. Sinh viên sau đại học có thể nhận được tới 10.000 đô la Úc* trong hai năm đối với các khóa học đủ điều kiện.

Chi tiết tham khảo tại: https://www.uwa.edu.au/study/International-students/Fees-and-scholarships/UWA-funded-scholarships

Đăng ký khoá học và trường, liên hệ: SPG EDUCATION

Hotline: +84 90 3283 150,

Email: info@spg.edu.vn or trang@spg.edu.vn

Website: spg.edu.vn, FB: www.facebook.com/SPGEDU

Leave Comments

090 3283 150
 0903283150