Học bổng 25% tại The University of Queensland ( Australia)

uq st. cơ sở lucia

The University of Queensland

UQ được xếp hạng trong số các trường đại học hàng đầu thế giới, được đánh giá bằng một số bảng xếp hạng độc lập quan trọng, bao gồm Bảng xếp hạng các  trường đại học tốt nhất toàn cầu của US News 2023 (36), Xếp hạng hiệu suất của các bài báo khoa học cho các trường đại học thế giới 2022 (33), Xếp hạng CWTS Leiden 2022 (32) , Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2023 (50), Xếp hạng học thuật các trường Đại học Thế giới 2022 (47) và Xếp hạng Đại học Thế giới Times Higher Education 2023 (53).

50 in the world 53 in the world 32 in the world
(QS World University Rankings 2023) (Times Higher Education World University Rankings 2023) (CWTS Leiden Ranking 2022)

205 nhân viên của UQ và các giáo sư  là Nghiên cứu sinh của năm học viện uyên bác của Úc, AAS, AAHMS, ASSA, ATSE và AAH.

Trường UQ  cung cấp hỗ trợ đáng kể cho sinh viên nghiên cứu (HDR) ở trình độ cao hơn thông qua nhiều loại học bổng và giải thưởng, không gian văn phòng chuyên dụng, đào tạo kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

 

HỌC BỔNG:

Bậc đại học:

  • * Học bổng xuất sắc quốc tế UQ
Cấp học:  Đại học, Sau đại học
Lĩnh vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu
Yêu cầu học bổng: học tập xuất sắc, GPA 6.75/7
Giá trị học bổng: Giảm 25% học phí mỗi học kỳ
Thời hạn học bổng: Trong suốt thời gian của chương trình (tối đa 4 năm)
  • * Học bổng Destination Australia (Sinh viên quốc tế)

Cung cấp hỗ trợ cho sinh viên quốc tế học tập tại cơ sở UQ Gatton và sống trong khu vực.

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp và động vật, Khoa học và toán học

Yêu cầu học bổng: Học lực xuất sắc, Kinh nghiệm và khả năng có việc làm, Khó khăn về tài chính, Nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa

Giá trị học bổng: 15.000 đô la Úc mỗi năm

 

  • * Quỹ tưởng niệm Neil Brice

Cung cấp hỗ trợ cho những sinh viên gặp khó khăn về tài chính với ưu tiên cho những sinh viên học trong lĩnh vực âm nhạc và vật lý.

Lĩnh vực nghiên cứu: Nghệ thuật, nhân văn và khoa học xã hội, Khoa học và toán học

Yêu cầu học bổng: Khó khăn tài chính

Giá trị học bổng: Xấp xỉ $1,000

  • * Học bổng ANID Becas Chile

Thúc đẩy sự tiến bộ của nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực ưu tiên của khoa học, công nghệ, đổi mới và nghiên cứu để xây dựng nguồn nhân lực thuộc Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Chile.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu

Yêu cầu học bổng: Học tập xuất sắc, kinh nghiệm và việc làm

Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt

  • * Và còn rất nhiều học bổng hấp dẫn khác như Học bổng âm nhạc Barbara Hebden, học bổng Howard và Gladys Sleath, học bổng thành tích cao quốc tế, học bổng khoa học quốc tế,….

cỏ trường uq st lucia

Bậc sau đại học:

  • * Chương trình học bổng dành riêng để hỗ trợ các khoản tài trợ dự án loại 1

Hỗ trợ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí cho sinh viên nghiên cứu sau đại học để làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các dự án quan trọng quốc gia phù hợp với các khoản tài trợ nghiên cứu Loại 1 được trao gần đây.

Khu vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu

Yêu cầu học bổng: học tập xuất sắc

Giá trị học bổng: Trợ cấp sinh hoạt $32,192 mỗi năm miễn thuế (được lập chỉ mục hàng năm), học phí của bạn được chi trả và Bảo hiểm Y tế dành cho Sinh viên Nước ngoài Độc thân (OSHC)

  • * Học bổng sau đại học (UQGSS) – bao gồm chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP)

Những học bổng này bao gồm một khoản trợ cấp sinh hoạt để hỗ trợ bạn khi bạn hoàn thành dự án nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Triết học hoặc bằng tiến sĩ chuyên nghiệp tập trung vào nghiên cứu tại UQ.

Cấp học: Nghiên cứu sau đại học (HDR)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu
Yêu cầu học bổng: học tập xuất sắc
Loại tài trợ: Sinh hoạt phí, học phí
Giá trị học bổng: Sinh hoạt phí $32,192 mỗi năm miễn thuế (tỷ lệ 2023), được lập chỉ mục hàng năm, Bảo hiểm Y tế Du học sinh Độc thân (OSHC)
Thời hạn học bổng: 3,5 năm với khả năng gia hạn 1 lần theo Chính sách học bổng của UQ và RTP
  • * Và còn nhiều học bổng khác như: Học bổng Destination Australia; học bổng tiến sĩ nhựa sinh học, học bổng ANID Becas Chile,…

Đăng ký khoá học và trường, liên hệ: SPG EDUCATION

Hotline: +84 90 3283 150,

Email: info@spg.edu.vn or trang@spg.edu.vn

Website: spg.edu.vn, FB: www.facebook.com/SPGEDU

Leave Comments

090 3283 150
 0903283150