Hệ Thống Giáo dục Vương Quốc Anh

Hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh

Hệ thống giáo dục Vương Quốc Anh bao gồm hai hệ thống riêng biệt nhưng tương thích với nhau: một hệ thống được sử dụng tại nước Anh (England), xứ Wales và Bắc Ailen (Northern Ireland), trong khi hệ thống thứ hai được sử dụng tại Scotland.

  • Ở nước Anh, Nghị viện Vương quốc Anh đặt tại Tòa nhà Nghị viện ở Westminster, Luân Đôn chịu trách nhiệm lập pháp trong lĩnh vực giáo dục.
  • Ở Scotland, xứ Wales và Bắc Ai-len, trách nhiệm xây dựng các bộ luật và hướng dẫn đi kèm thuộc về Nghị viện Scotland và Quốc hội xứ Wales và Bắc Ai-len. Nhìn chung, bốn hệ thống này rất giống nhau, nhưng có một vài sự khác biệt trong bằng cấp và chương trình giảng dạy.

Hệ thống giáo dục Anh quốc được chia làm các cấp độ sau:

1) Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học

Ở bậc học này có 2 loại trường: Trường công lập và trường tư nhân. Cả 2 loại trường đều chuẩn bị cho học sinh lấy bằng THPT hay chứng chỉ tương đương.

Mẫu giáo dành cho trẻ em từ 3 – 4 tuổi: Giáo dục mẫu giáo có trong cả hệ thống công lập và tư thục. Một số trẻ em bắt đầu học khi 3 hoặc 4 tuổitại nhà trẻ hoặc trong những lớp mẫu giáo tại trường tiểu học.

Cấp tiểu học dành cho lứa tuổi từ 5 – 11 tuổi: Trong hệ thống tư thục, giáo dục tiểu học bắt đầu ở độ tuổi 5 đến 13. Một số du học sinh quốc tế bắt đầu khi 7 tuổi thường là học nội trú và rồi chuyển lên trung học cơ sở trong hệ thống tư thục khi 11 hoặc 13 tuổi.

Cấp trung học dành cho những học sinh từ 12 – 16 tuổi: Tất cả trường trung học cơ sở tại vương quốc Anh cả công lập và tư thục giảng dạy học sinh tối thiểu cho đến 16 tuổi và chuẩn bị cho họ vào chương trình GCSE hoặc văn bằng tương đương. Một số đáng kể du học sinh quốc tế vào hệ thống giáo dục trung học cơ sở vương quốc Anh khi 11 hoặc 13 tuổi. Một số khác theo học tại các trường nội trú tư thục.

2) Giáo dục trước Đại học

Giáo dục trung học phổ thông (Post-16 education-A-level và tương đương):
Sau khi hoàn tất giáo dục bắt buộc ở tuổi 16, học sinh có thể rời trường một cách hợp pháp và bắt đầu làm việc. Tuy nhiên hầu hết học sinh đều học A level hoặc văn bằng tương đương. Du học sinh quốc tế thường bắt đầu tại thời điểm này ví dụ như học A level sau đó học tiếp cao đẳng hoặc đại học tại vương quốc Anh.

Giáo dục sau phổ thông (Post-18 education):
Đây là thuật ngữ được dùng để mô tả giáo dục và đào tạo ứng dụng sau khi rời khỏi nhà trườngở tuổi 16. Hơn 480 trường cao đẳng sau phổ thông thuộc cả công lập và tư thục cung cấp một số lượng lớn những chương trình bao gồm những khóa học anh văn, GCSE, A level và các chương trình tương đương khác, các khóa vừa làm vừa học, các khóa thực nghiệm và các khóa cử nhân.

3) Giáo dục dạy nghề

Tập trung vào các khóa học về kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Bằng cấp của bậc học này bao gồm: BTEC diploma, các văn bằng A-levels về dạy nghề và các chứng chỉ tương đương. Những khóa học này thường được giảng dạy tại các học viện và trường đại học. Điểm độc đáo của các khoóa học này là sự đa dạng về môn học và yêu cầu đầu vào linh hoạt được xét theo khả năng học vấn và kinh nghiệm của người học. Tuỳ kết quả đạt được sau chương trình dạy nghề, sinh viên có thể học tiếp chương trình đại học.

4) Giáo dục Đại học

Các chương trình đại học thường được giảng dạy tại các trường đại học và học viện. Hầu hết thời gian của các chương trình đại học là 3 năm, ngoại trừ tại Scotland các chường trình này kéo dài 4 năm. Các chương trình đại học có bao gồm thực tập tại các doanh nghiệp thường kéo dài thêm 1 năm và được biết đến như những khóa học xen kẽ thực tập (sandwich courses). Thời gian của các khóa học về y khoa, dược khoa và kiến trúc dài hơn và thường là 5 năm.

Sinh viên tại Anh thường hoàn tất bậc tiểu học và trung học từ 5 đến 18 tuổi vì vậy đối với sinh viên bản địa, học sinh bản địa thường học 13 năm bậc phổ thông. Tuy nhiên, các sinh viên quốc tế chỉ học phổ thông hệ 12 năm. Chính vì sự khác biệt này nên hầu hết các trường đại học Anh quốc yêu cầu sinh viên quốc tế học thêm một năm dự bị đại học trước khi chính thức vào học bậc đại học.

5) Giáo dục sau Đại học

Các khóa học sau Đại học bao gồm học tín chỉ và nghiên cứu. Các khoá học tín chỉ gồm: chứng chỉ sau Đại học, bằng diploma sau Đại học và Thạc sĩ.Các chương trình nghiên cứu có cả ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ. Thời gian học các khóa tín chỉ từ 9 – 12 tháng trong khi các khóa nghiên cứu kéo dài từ 1 – 4 năm.

(Nguồn BC – Vietnam)

Leave Comments

090 3283 150
 0903283150