Danh sách các trường Đại học tại các thành phố của ÚC

12/03/2017 15:53 462 lần Chuyên mục: Australia , Các nước du học , Đại Học , Thông tin chung - Úc

Danh sách các trường Đại học tại các thành phố tại Úc


Bang New South Wales, Sydney

University of Western Sydney http://www.uws.edu.au
Macquarie University https://www.mq.edu.au
University of New South Wales https://www.unsw.edu.au
University of Sydney http://www.usyd.edu.au
University of Techonology Sydney http://www.uts.edu.au
Armidale, University of New England

Lismore
Southern Cross University Melbourne

Newcastle

University of Newscastle

Wagga
University of Charles Sturt

www.une.edu.au/

www.scu.edu.au

 

www.newcastle.edu.au/

 

www.csu.edu.au/

Wollongong
University of Wollongong
https://www.uow.edu.au/

(thành phố biển, cách Sydney 80km về phía Nam)

Bang Victoria, Melbourne:

Deakin University http://www.deakin.edu.au
Monash University http://www.monash.edu.au
RMIT University http://www.rmit.edu.au
Swinburne University of Technology http://www.swinburne.edu.au
University of Ballarat http://www.ballarat.edu.au
University of Melbourne http://www.unimelb.edu.au
La Trobe University http://www.latrobe.edu.au
Victoria University http://www.vu.edu.au
Australian Catholic University http://www.acu.edu.au


Queensland, Brisbane:

Queensland University of Technology https://www.qut.edu.au
University of Queensland http://www.uq.edu.au
Griffith University

Gold Coast
University of Bond

Maroochydore
University of Sunshine Coast

Rockhampton
University of Central Queensland

Townsville

James Cook University

Toowoomba
University of South Queensland

 

 

 

 

http://www.griffith.edu.au

https://bond.edu.au/

https://www.usc.edu.au

https://www.cqu.edu.au

https://www.jcu.edu.au/

https://www.usq.edu.au/toowoomba

Bang Tây Úc – Western Australia, Perth:

Curtin University of Technology www.curtin.edu.au

 

Edith Cowan University

http://www.ecu.edu.au

Murdoch University

http://www.murdoch.edu.au

University of Notre Dame Australia

http://www.ndi.com.au

University of Western Australia

http://www.uwa.edu.au

Bang Nam Úc – South Australia, Adelaide

Flinders University http://www.flinders.edu.au
University of Adelaide www.adelaide.edu.au
University of South Australia https://www. unisa.edu.au

Lãnh thổ thủ đô – Australian Capital Territory, Canberra

University of Canberra http://www.canberra.edu.au

 

Australian Defence Force Academy www.defence.gov.au/adfa

 

Autralia National University www.anu.edu.au

Bang Tasmania, Hobart

University of Tasmania www.utas.edu.au


Tại Darwin:

Charles Darwin University http://www.cdu.edu.au

 

SPG Education

Hotline: + 84 9032 83 150

Email: info@spg.edu.vn

Website: spg.edu.vn

Fb: www.facebook.com/SPGEDU

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

    444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive