CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC NỘI TRÚ HÀNG ĐẦU CANADA – TOP BOARDING SCHOOLS IN CANADA 2024

Những trường nội trú hàng đầu, có lịch sử thành lập từ 100 – 200 năm, chuẩn bị cho học sinh nhập học các trường đại học lớn tại Canada và khu vực Bắc Mỹ. SPG Edu đang làm đại diện tuyển sinh chính thức tại VN cho các trường trung học nội trú này.

British Columbia

1. Brentwood College School (Mill Bay, Vancouver Island)

Brentwood College School - BoardingSchools.com

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12, nam và nữ
 • – Năm thành lập: 1923
 • – Tổng số học sinh: 555 (23% là học sinh quốc tế)
 • – Học phí: $91,700 (đã bao gồm phí nội trú)
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
2. Queen Margaret’s School (Duncan Vancouver Island)

Preparing Young Trailblazers - Queen Margaret's School

 • – Đối tượng: lớp 6 – 12, nữ sinh
 • – Năm thành lập:1921
 • – Tổng số học sinh:
 • – Học phí: $69,313 – $69,863
 • – Học bổng: $2,000 – $8,000
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
3. Shawnigan Lake School (Shawnigan Lake, Vancouver Island)

Shawnigan Lake School - Big Brothers Big Sisters of the Cowichan Valley

 • – Đối tượng: lớp 8 – 12, nam và nữ
 • – Năm thành lập: 1916
 • – Tổng số học sinh: 545
 • – Học phí: $90,000
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
4. St. George’s School (Vancouver)

St. George's School (Vancouver) - Wikipedia

 • – Đối tượng: 8 – 12, nam sinh
 • – Năm thành lập: 1931
 • – Tổng số học sinh:
 • – Học phí: $90,000
 • – Có hỗ trợ tài chính: từ $150,000 đến $200,000
 • – Học bổng: $5,000
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
5. St. Margaret’s School (Victoria, Vancouver Island)

St. Margaret's School | Girls' Independent School | Victoria BC Canada

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12, nữ sinh
 • – Năm thành lập: 1908
 • – Học phí: $74,006
 • – Hỗ trợ học phí: $5,000
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
6. St. Michaels University School (Victoria, Vancouver Island)

St Michael's University | Boarding Schools BC | CAIS Boarding Schools

 • – Đối tượng: lớp 8 – 12, nam và nữ
 • – Năm thành lập: 1906 (gốc)
 • – Học phí: $85,060, phí 2024 có vào 1/2024 thường tăng 7%.
 • – Hỗ trợ tài chính lên đến 50%
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.

Ontario

1. Albert College, Belleville

Albert College (Fees & Reviews) Canada, 160 Dundas Street West, Belleville

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1857
 • – Học phí: $72,900 – $79,200
 • – Hỗ trợ học phí: $5,000 – $40,000.
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
2. Appleby College, Oakville

Appleby College - Wikipedia

3. Ashbury College, Ottawa

Ashbury Connect

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12
 • – Năm thành lập: 1891
 • – Tổng số học sinh: 700 đến từ 62 quốc gia
 • – Học phí: $76,830.
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
4. The Bishop Strachan School, Toronto

Bishop Strachan School | Best Boarding Schools In Canada | CAIS

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1867
 • – Tổng số học sinh: khoảng 900 học sinh
 • – Học phí: $72,400
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
5. Branksome Hall, Toronto

Branksome Hall Employees, Location, Alumni | LinkedIn

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12, nữ sinh
 • – Năm thành lập: 1903
 • – Tổng số học sinh: hơn 900
 • – Học phí: $38,990 – $42,490
 • – Boarding fee: $36,700
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
6. Havergal College, Toronto

Charitable or Nonprofit Video - Ragan Communications

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12, nữ sinh
 • – Năm thành lập: 1894
 • – Tổng số học sinh: 1000
 • – Học phí: $74,365
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
7. Lakefield College School, Lakefield

Lakefield College School - Wikipedia

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12
 • – Năm thành lập: 1879
 • – Tổng số học sinh:
 • – Học phí: $79,200
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
8. Pickering College, Newmarket

Private School Pickering College in Newmarket - 淡琴 . 大多资深房地产经纪人

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1842
 • – Tổng số học sinh:
 • – Học phí: $73,520
 • – Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
9. Ridley College, St.Catharines

Ridley College - Wikipedia

 • – Đối tượng: lớp 5 – 12
 • – Năm thành lập: 1889
 • – Tổng số học sinh: 700
 • – Học phí:  $79,250 –  $82,500
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
10. Rosseau Lake College, Rosseau

Rosseau Lake College

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1967
 • – Tổng số học sinh: 150
 • – Học phí: $63,100
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
11. St. Andrew’s College, Aurora

St Andrew's College | Independent & Private Schools Ontario | CAIS Boarding Schools

 • – Đối tượng: lớp 5 – 12, nam sinh
 • – Năm thành lập: 1899
 • – Tổng số học sinh: khoảng 200
 • – Học phí: $77,070
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
12. Trafalgar Castle School, Whitby

Trafalgar Castle School - Conference of Independent Schools of Ontario

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12, nữ sinh
 • – Năm thành lập: 1874
 • – Học phí: $70,625
 • – Điều kiện: Thi đầu vào của trường và phỏng vấn.
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.
13. Trinity College School, Port Hope

Trinity College School - Conference of Independent Schools of Ontario

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12
 • – Năm thành lập: 1865
 • – Tổng số học sinh: 578
 • – Học phí: $68,500
 • – Điều kiện: Thi đầu vào của trường và phỏng vấn.
14. Upper Canada College, Toronto

Home - Upper Canada College

 • – Đối tượng: lớp 8 – 12, nam sinh
 • – Năm thành lập: 1829
 • – Tổng số học sinh: 1,200 từ mẫu giáo đến lớp 12
 • – Học phí: $36,750
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.

Manitoba
1. Balmoral Hall School, Winnipeg

Balmoral Hall – MFIS

       • – Đối tượng: lớp 6 – 12, nữ sinh
       • – Năm thành lập: 1901
       • – Học phí: $76,890
       • – Có hỗ tài chính: 50%
       • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn.

 

 

 

 

2. St. John’s-Ravenscourt School, Winnipeg

St John's Ravenscourt School | Independent Schools | CAIS Boarding Schools

 • – Đối tượng: lớp 8 – 12
 • – Năm thành lập: 1820
 • – Học phí: $60,234
 • – Học bổng: $2,000 – $5,000.
 • Điều kiện đầu vào: Bảng điểm khá giỏi 2 năm gần nhất, làm bài test của trường và phỏng vấn,
 • QUEBECK

1. Stanstead College, Stanstead

Stanstead College | Boarding Schools in Quebec | CAIS Boarding Schools

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1872
 • – Học phí: $79,770
 • – Hỗ trợ học phí: 25-50%

 

 

 

 

2. Bishop’s College School, Sherbrooke

bishopscollegeschool Publisher Publications - Issuu

 • – Đối tượng: lớp 7 – 12
 • – Năm thành lập: 1836
 • – Học phí: $79,500

 

 

 

Saskatchewan  
1. Athol Murray College of Notre Dame, Wilcox

Athol Murray College | Independent Schools | CAIS Boarding Schools

 • – Đối tượng: lớp 9 – 12
 • – Năm thành lập: 1920
 • – Tổng số học sinh: khoảng 300
 • – Học phí: $11,000 – 54,600

 

 

 

 

Nova Scotia
1. King’s-Edgehill School, Windsor

King's-Edgehill School - Wikipedia

 • – Đối tượng: lớp 6 – 12
 • – Năm thành lập: 1788
 • – Học phí: $63,550
 • – Tổng số học sinh: 375

 

 

New Brunswick  
1. Rothesay Netherwood School, ngoại ô Saint John

Trường Trung Học Nội Trú Rothersay Netherwood School - Canada

 • – Đối tượng: lớp 6 – 12
 • – Năm thành lập: 1877
 • – Học phí: $70,830

 

 

 

 

SPG EDU là vinh dự được thăm các trường trên và hiện là đại diện tuyển sinh chính tại Việt Nam. Chi tiết về các trường, đăng ký khóa học xin liên hệ:

Email: info@spg.edu.vn.

Hotline: 090 3283 150 (Ms Trang Le)

Leave Comments

090 3283 150
 0903283150