Thang điểm định cư tại Úc

Thang Điểm Định Cư Úc cập nhật

Để nhận được thư mời đề cử trở thành công dân Úc dạng skilled workers, bạn phải đạt được tối thiểu 60 điểm theo thang điểm di cư.

Đối với mỗi nhóm nghề nghiệp, sẽ có một số lượng cho phép nhất định

 

Nhóm điểm Điểm số
Độ tuổi
18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15
45-49 0
Khả năng Anh ngữ
IELTS 6.0 0
IELTS 7.0 10
IELTS 8.0 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan
1 năm kinh nghiệm (trong 2 năm gần nhất) 5
3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 10
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 15
Kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan
3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) 5
5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) 10
8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài)
Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và Thạc sỹ 15
Tiến sỹ 20
Học tập tại Úc
Có học tập tại Úc trên 2 năm 5
Yếu tố khác
Học tập tại vùng ít dân 5
Ngôn ngữ cộng đồng 5
Vợ/chồng đi theo 5
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp kéo dài 12 tháng trong 4 năm 5
Bảo trợ (5 điểm Visa: 176 và 10 điểm cho Visa 475)
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 176)

Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang sang định cư tại vùng ít dân (Visa 475)

 

Contact SPG:

Hotline: 090 3283 150

Email: info@spg.edu.vn

Web: Spg.edu.vn

Fb: Spgedu

 

 

 

Leave Comments

090 3283 150
 0903283150