Đại học Tilburg là trường đại học nghiên cứu công lập chuyên biệt về khoa học hành vi và xã hội, kinh tế học, luật, khoa học kinh doanh, thần học và nhân văn. Trường tọa lạc tại Tilburg, phía Nam Hà Lan. Lịch sử hình thành: Đại học Tilburg thành lập năm 1927 với […]