HỌC BỔNG ÚC & NEW ZEALAND NĂM 2019

03/02/2019 09:17 435 lần Chuyên mục: Australia , Các nước du học , Dự bị đại học , Dự Bị Đại Học , New Zealand , Trung học

HỌC BỔNG ÚC & NEW ZEALAND NĂM 2019

1, TRUNG HỌC TAYLORS COLLEGES (SYDNEY, PERTH):

CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10, 11 VÀ 12

 • DÀNH CHO HỌC SINH TỐI THIỂU HẾT LỚP 9 TẠI VN
 • KỲ KHAI GIẢNG: THÁNG 2 VÀ THÁNG 4 HÀNG NĂM
 • HỌC PHÍ: 20.600$ÚC – 26.700$ÚC/NĂM
 • HỌC BỔNG: 2.400 – 5.000$ÚC/NĂM
 • YÊU CẦU: ĐIỂM TRUNG BÌNH: 7.0 TRỞ LÊN (2 NĂM GẦN NHẤT)
 • IELTS: 4.5 – IELTS: 5.0 HOẶC LÀM BÀI KIỂM TRA CỦA TRƯỜNG

2, KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC 1 NĂM TẠI: TAYLORS COLLEGES (SYDNEY, PERTH):

. DÀNH CHO HỌC SINH HẾT LỚP 11 TẠI VN

 • ĐIỂM CHUNG BÌNH HỌC TẬP: 7.0 (2 NĂM GẦN NHẤT)
 • IELTS: 5.0 – 5.5
 • NHẬN THƯ MỜI VÀO ĐẠI HỌC SYDNEY, ĐẠI HỌC TÂY ÚC
 • (NẾU HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC SAU KHI HẾT THÚC KHÓA DƯ BỊ THÌ CẦN CÓ THƯ GỬI CHO 1 TRONG 3 ĐẠI HỌC TRÊN NÊU LÝ DO ĐỔI SANG ĐẠI HỌC KHÁC)
 • Kỳ khai giảng: tháng 2, tháng 7 và tháng 11 hàng năm
 • Học bổng: 2.500 – 5000 $Úc/năm dự bị
 • Học phí: 23.500 – 44.000$úc/năm tùy thuộc vào tiếng Anh của học sinh.

3, Dự bị đại học tại Đại học Flinder University in Adelaide và dự bị đại học tại Đại học Quốc Gia Úc in Cabera.

. DÀNH CHO HỌC SINH HẾT LỚP 11 TẠI VN

 • ĐIỂM CHUNG BÌNH HỌC TẬP: 7.0 (2 NĂM GẦN NHẤT)
 • IELTS: 5.0 – 5.5
 • NHẬN THƯ MỜI VÀO ĐẠI HỌC SYDNEY, ĐẠI HỌC TÂY ÚC
 • (NẾU HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC SAU KHI HẾT THÚC KHÓA DƯ BỊ THÌ CẦN CÓ THƯ GỬI CHO 1 TRONG 3 ĐẠI HỌC TRÊN NÊU LÝ DO ĐỔI SANG ĐẠI HỌC KHÁC)
 • Kỳ khai giảng: tháng 2, tháng 7 và tháng 11 hàng năm
 • Học bổng: 2.500 – 5000 $Úc/năm dự bị
 • Học phí: 000 – 34.000$úc/năm tùy thuộc vào tiếng Anh của học sinh.

4, khóa đại học 3 năm tại trường đại học CHARLES TURT UNIVERVERSITY (SYDNEY, MELBOURNE, BRISBANE).

.DÀNH CHO HỌC SINH HẾT LỚP 12 TẠI VN

 • ĐIỂM CHUNG BÌNH: 7.5 2 NĂM GẦN NHẤT
 • IELTS: 6.0 (5.5 IN ALL)
 • HỌC PHÍ: 24.000$ÚC/NĂM
 • HỌC BỔNG: 2000 – 4000$ÚC/NĂM

5, DỰ BỊ ĐẠI HỌC 1 NĂM TẠI ĐẠI HỌC AUCKLAND, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT AUCKLAND, ĐẠI HỌC MASSEY, ĐẠI HỌC WAIKATO TẠI NEW ZEALAND.

.DÀNH CHO HỌC SINH HẾT LỚP 11 TẠI VN

 • ĐIỂM CHUNG BÌNH HỌC TẬP: 7.0 (2 NĂM GẦN NHẤT)
 • IELTS: 5.0 – 5.5 HOẶC LÀM BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG
 • NHẬN THƯ MỜI VÀO CÁC ĐẠI HỌC TRÊN
 • Kỳ khai giảng: tháng 2, tháng 7 và tháng 11 hàng năm
 • Học bổng: 2.500 – 5000 $Úc/năm dự bị
 • Học phí: 000 – 34.000$úc/năm tùy thuộc vào tiếng Anh của học sinh.

Chú ý: Sau 1 năm dự bị học sinh vào đại học 3 năm

Chi tiết về trường và nộp hồ sơ học bổng, lên kế hoạch học tập, liên hệ:

SPG EDUCATION: INFO@SPG.EDU.VN, HOTLINE: 090 3283 150

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

  444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive