TRƯỜNG NỘI TRÚ TƯ THỤC ST. MICHAELS UNIVERSITY SCHOOL TOP 8 BOARDING SCHOOL IN CANADA 3400 Richmond Road, Victoria, British Columbia, Phone: (0250)592 2411 Website: www.smus.ca, www.smus.ca/#virtualtour Nằm tại thành phố Victoria (www.victoria.ca) – thủ đô của tỉnh bang Britsh Columbia, Canada cách Vancouver 30phút bay và 1h30 phút đi phà. Victoria được xem là […]